TH | EN
   
 
ไม้พื้น Best Wood
ไม้ระแนง
วงกบ
บานประตู WPC
การติดตั้ง
รายละเอียดของเบสท์วู๊ด
หน้าแรก >> ข่าวสารและกิจกรรม
ไม้พื้น Best Wood
ไม้ระแนง
วงกบ
บานประตู WPC
การติดตั้ง
รายละเอียดของเบสท์วู๊ด
 
ข้อแนะนำ
ในการใช้สินค้าไม้สังเคราะห์ เบสท์วู๊ดนั้นอาจจะมีการตัดต่อแก้ไขสินค้า หรืออาจะอาจทำให้มีเศษจากการตัดหรือแตกหักชำรุด ควรมีวิธีการแก้ไขและจัดเก็บดังนี้

1. คำเตือนไม่ควรนำเศษวัสดุที่ตัดหรือหักมาทำเชื้อเพลิง หรือทำการเผาทำลาย
2. ไม่ควรนำสินค้าที่ไม่สมบูรณ์ มาทำการใช้งานเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
3. ในส่วนของวัสดุที่อยู่ในสภาพแตกหักเล็กน้อยสามารถนำมา REUSE ใช้งานได้

3.1 นำผลิตภัณฑ์มาคัดแยกโดยแยกผลิตภัณฑที่ยังแข็งแรงและใช้งานได้ มาทำเพื่อใช้ทำเป็นวัสดุตกแต่งในงานเฟอร์นิเจอร์ หรืองานตกแต่งส่วนอื่น
3.2 ผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมา สามารถนำมาทำเป็นวัสดุที่ใช้เพื่อทำการบำรุงรักษา เช่นการ นำกลับมาซ่อมแซมเป็น เก้าอี้ โต๊ะหรือซ่อมแซมส่วนอื่น
4. ในส่วนของเศษที่ชำรุดแตกหักที่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ สามารถเพื่อนำมาบดทำลาย เพื่อที่จะนำไปผ่านการ Recycle ต่อไป
   

ผู้สนใจข้อมูลสินค้า ส่งอีเมลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาที่ : bestwood@bestpolymerinternational.com

   
 
  บริษัท เบสท์ โพลิเมอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
97 หมู่2 พุทธมณฑล 4 กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม 73220
โทร : 02-814-4460-5, โทรสาร : 02-814 - 4466
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 บริษัท เบสท์ โพลิเมอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด